W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów zawieszeniem spłaty rat kredytów/ pożyczek, wprowadzamy zmiany w dotychczas funkcjonującym procesie:

  • klienci będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie raty najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności raty kredytu/pożyczki,
  • jeżeli klient złoży wniosek po tym terminie – w przypadku pozytywnej decyzji dyspozycja zostanie zrealizowana od kolejnej raty.