CO PROPONUJEMY KLIENTOM?

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PRODUKTU

 1. Kredyt gotówkowy w kwocie kredytu od 1000 zł do 200 000 zł (maksymalna dostępna kwota kredytu dla Klienta uzależniona od indywidualnej oceny Banku).
 2. Minimalne dochód:
  1 osoba 1000 zł
  2 wnioskujących 1500 zł
 3. Okres kredytowania: od 6 do 120 miesięcy (dla Klienta/kredytu spełniającego określone warunki banku)
 4. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny.
  W ramach kredytu konsolidacyjnego Klient może sfinansować wskazane przez Bank kredyty z BIK.
 5. Prowizja bankowa to koszt z jakim wiąże się zawarcie umowy o kredyt. Koszt ten jest kredytowany przez Bank..
 6. Wnioskować o kredyt mogą maksymalnie 2 osoby.
  Wiek Klienta od 18 do 75 minus 13 miesięcy.
  Współkredytobiorcą może być zarówno współmałżonek Kredytobiorcy jak i osoba trzecia,niepowiązana z Kredytobiorcą.
 7. Produkty:
  Kredyt gotówkowy
  Kredyt gotówkowy z opcją konsolidacji
  Kredyt konsolidacyjny
 8. Sposób wnioskowania: o kredyt na podstawie oryginałów lub skanów dokumentów.
  Dostarczenie oryginałów dokumentacji wymagane jest do podpisania umowy kredytowej.
  W przypadku rezygnacji lub decyzji negatywnej dostarczenie dokumentacji w formie papierowej wymagane jest w ciągu 5 dni roboczych.

AKCEPTOWANE ŹRÓDŁA DOCHODU

 • umowa o pracę na czas nieokreślony / kontrakt - w kraju,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony / kontrakt - za granicą*,
 • umowa o pracę na czas określony / kontrakt - w kraju,
 • umowa o pracę na czas określony / kontrakt - za granicą*
 • działalność gospodarcza –IDG, Spółki Cywilne, Spółki Jawne, Spółki Partnerskie
 • emerytura / zasiłek przedemerytalny - w kraju /za granicą*,
 • renta - w kraju / za granicą*,
 • umowy zlecenia / umowy o dzieło,
 • działalność rolnicza,
 • dochody z tytułu wynajmu lokali (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej),
 • marynarze,
 • dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w zyskach spółki (wyłącznie jako dodatkowe źródło dochodu)
 • dochody członków rad nadzorczych,
 • dochody z innych niż ww. źródeł (osiągane dochody od min. 24 mies. i muszą mieć charakter regularny – otrzymywane są co najmniej raz na kwartał).

*Dochód z zagranicy jest rozpatrywany indywidualnie