W związku z wejściem Ustawy o tzw. “Wakacjach kredytowych” z dn. 29 lipca 2022 r.,

Informacje dla klientów posiadających kredyty hipoteczne:

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

 1. Wakacje kredytowe nie są umorzeniem kredytu hipotecznego, czy jego części.
  Przesunięte raty kredytobiorca będzie musiał tak czy inaczej spłacić. Zawieszone raty zostaną dodane do pierwotnego okresu kredytowania, wydłużając go o analogiczną liczbę miesięcy.
 2. Skorzystanie z wakacji kredytowych może więc podnieść koszty okołokredytowe, ponieważ niektóre ubezpieczenia kredytobiorca może płacić dłużej.
  W okresie wakacji kredytowych kredytobiorca nie będzie płacić odsetek i rat kapitałowych. Będzie jednak ponosić koszty ubezpieczeń, czyli np.: ubezpieczenie nieruchomości, czy ubezpieczenie na życie.
 3. Ustawowe wakacje kredytowe posiadają ograniczenia.
  • Ustawie podlegają wyłącznie kredyty w złotówkach, gdzie umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku.
  • Kredytobiorca spłacający więcej niż jeden kredyt hipoteczny będzie mógł złożyć wniosek o zawieszenie spłaty w ramach programu tylko w przypadku jednej umowy kredytowej.
  • Zawieszenie może dotyczyć tylko kredytu zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe, nie dotyczy więc kredytów zaciąganych na mieszkanie kupione pod wynajem czy inne cele inwestycyjne. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie warto wyjaśnić z bankiem.
 4. Klient w ramach „wakacji kredytowych” może wnioskować o przesunięciu łącznie maksymalnie ośmiu rat:
  • dwóch rat w okresie 1 VII - 30 IX w roku 2022,
  • dwóch rat w okresie 1 X -31 XII w roku 2022,
  • czterech rat w roku 2023; po jednej racie w każdym z kwartałów.
 5. Warunkiem skorzystania z wakacji jest złożenie stosownego wniosku / wniosków w odpowiednim terminie.
  Można go złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni dany bank. Szczegóły na temat możliwej formy składania wniosków powinny być dostępne w bankach najpóźniej od jutra, 29 lipca br.

 

Nnajczęściej pojawiające się PYTANIA.

 1. Czy z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby które pierwotny kredyt na zakup mieszkania refinansowały innym kredytem i dziś spłacają ten refinansowy?
  Ustawa nie mówi wprost o takich przypadkach. Niemniej z informacji napływających z banków w ostatnich dniach wynika, że takie kredyty, jeżeli ich pierwotny cel był zgodny z założeniami ustawy, będą podlegały „wakacjom kredytowym”.

 2. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych wiąże się z dodatkowymi kosztami?
  Przepisy zakładają, że za wakacje kredytowe bank nie może naliczyć prowizji, ani odsetek.
  Zatem, jeżeli oprocentowanie kredytu nie uległoby zmianie to klient, który skorzysta z wakacji kredytowych płaciłby raty zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, do którego dopisane byłyby raty niezapłacone („wakacyjne”), a wysokość wszystkich rat po skorzystaniu z wakacji nie zmieniłaby się. W rzeczywistości oprocentowanie kredytu za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat zapewne będzie inne niż obecnie, więc i wysokość tych dodatkowych rat będzie inna niż obecnie.

 3. Czy klient który skorzysta z wakacji kredytowych, który po roku 2023 (po przeniesieniu „wakacyjnych” rat) będzie chciał spłacić kredyt, musi oddać bankowi – oprócz kapitału pozostałego do spłaty – również odsetki z przeniesionej raty?
  Aby całkowicie spłacić kredyt klient musiałby spłacić aktualny stan zadłużenia – uwzględniający także kapitał z niezapłaconych rat. Odsetki „znikają” na mocy ustawy.

 4. Czy niezapłacone raty są przenoszone w całości, czy tylko w części kapitałowej.
  Tylko kapitał z niezapłaconych rat jest przenoszony na koniec okresu spłaty. Odsetki „znikają” na mocy ustawy, ale w tym końcowym okresie spłaty naliczą się nowe odsetki, według obowiązującego w tym czasie oprocentowania.

 5. Ile wydłuży się okres spłaty kredytu?
  Okres spłaty kredytu wydłuży się o liczbę miesięcy równą liczbie przeniesionych „wakacyjnych” rat.

 6. Czy banki będą traktowały restrykcyjnie klientów którzy skorzystali z wakacji kredytowych?
  Fakt skorzystania przez klienta z wakacji kredytowych znajdzie się w raportach BIK. Nie ma być jednak raportowany jako opóźnienie w spłacie i nie powinien pogarszać oceny punktowej klienta.
  Należy jednak pamiętać, że banki mają prawo do samodzielnej oceny ryzyka kredytowego, w tym oceny klienta. W chwili obecnej nie znamy oficjalnego stanowiska banków czy i w jaki sposób wakacje kredytowe wpłyną na ocenę wiarygodności klienta.

 7. Klient skorzystał z wakacji kredytowych i na koniec harmonogramu dopisano np. 8 rat. Czy zmieni się wysokość „wakacyjnych” rat, jeżeli oprocentowanie kredytu się zmieni?
  Tak. Z „wakacyjnych” rat przenoszony jest tylko kapitał. Odsetki „znikają” na mocy ustawy, ale w tym końcowym okresie spłaty naliczą się nowe odsetki, według obowiązującego w tym czasie oprocentowania. Te końcowe raty z pewnością będą więc miały inną wysokość niż obecnie.